تبليغات ريپورتاژ
تبليغات ريپورتاژ در سيستم وبلاگدهي آريا با اتوريتي عالي و الكسا پايين

روند آموزش دوره پيش ‌دبستاني از گذشته تا قرن جديد

دوره پيش دبستاني، برنامه‌اي است كه بر آموزش كودكان قبل از ورود به مدرسه و در حدود سن شش سالگي متمركز است. سيستم آموزش  دوره پيش دبستاني به طور گسترده‌اي با رويكردها، تئوري‌ها و شيوه‌هاي مختلف در  ميان مدارس وجود دارد. اصطلاح آموزش پيش دبستاني شامل برنامه‌هايي از قبيل محل نگهداري نوزادان (nursery school)، مراقبت روزانه (day care) يا مهدكودك (kindergarten)  است كه گاهي به جاي يكديگر به كار برده مي‌شوند ولي در واقع مجزا از يكديگر هستند. در مورد آموزش دوره پيش دبستاني اين توافق كلي وجود دارد كه اين دوره مسئول ارائه آموزش قبل از آغاز آموزش‌هاي رسمي و قانوني  است.

لزوم گذراندن دوره پيش دبستاني

گسترش آموزش دوره پيش دبستاني در قرن بيستم با توسعه روانشناسي رشد مرتبط است مانند كار پياژه كه ماهيت رشد رواني را كه در سال‌هاي ابتدايي رشد كودك اتفاق مي‌افتد، آشكار نموده‌است و همچنين با كار فروبل كه تشخيص داده بود كودكان براي رشد توانايي‌هاي خود نياز به انگيزش به ويژه از طريق بازي دارند و همچنين نياز بسياري از مادران شاغل براي فراهم‌كردن محيطي مناسب براي فرزندان خود در ساعت‌هاي كار فرزندان خود را به مهدكودك و پيش دبستاني مي‌فرستند.

تاثير محيط پيش دبستاني در شكل‌گيري شخصيت كودكان

بنابراين محيط پيش دبستاني با توجه به اينكه تمركز اصلي بر چه هدفي قرار دارد، متفاوت مي‌باشد، به عنوان مثال چنانچه تمركز بر مراقبت از كودكان باشد مانند مراكز مراقبت از كودك كه در آنها تجربه جامعه‌پذيري كودك، فراتر از خانواده گسترش مي‌يابد و كودك را براي حضور در مدرسه آماده مي‌كند، يا آنهايي كه به طور خاص براي تجربه‌هاي آموزشي قبل از مدرسه طراحي شده‌اند مانند مهدكودك. در حالي كه استدلال مي‌شود كودكان به اين تجربيات نيازي ندارند و خانواده بايد محيط يادگيري اوليه آنها باشد، براي بسياري از كودكان محيط پيش دبستاني تجربيات و نيازهاي پايه آموزشي و اجتماعي را ارائه مي‌دهد كه متاسفانه به شكل رضايتمندي در خانواده‌ها وجود ندارد. بنابراين آموزش دوره پيش دبستاني يكي از مولفه‌هاي اصلي توسعه بسياري از جوانان است و با توجه به اهميت جوانان براي آينده، سرمايه‌گذاري در چنين برنامه‌هايي به همراه سرمايه‌گذاري در خانواده‌ها كه اولين معلمان فرزندان خود هستند، مي‌تواند مسيري طولاني براي حمايت از توسعه شهروند خوب براي آينده باشد.

تاريخچه آموزش دوره پيش دبستاني

در قرن نوزدهم، تعدادي از معلمان اروپايي از جمله رابرت اوون در انگليس، يوهان هاينريش پستالوزي در سوئيس، فردريش فروب در آلمان و ماربا مونتسوري در ايتاليا به اميد كمك به كودكان در طول حيايتي‌ترين مرحله رشد انسان، شروع به توسعه سيستم‌هاي آموزشي براي كودكان نمودند. رابرت اوون مدرسه لانارك را براي كودكان كه بيشتر آنها از خانواده هاي كارگران فقير كارخانه پنبه بودند، ايجاد كرد. مدرسه او موفق بود و موسسات مشابهي را در انگلستان ترغيب نمود. فروب با اصلاح مهدكودك (به معناي باغ كودكان) در اين عرصه حضور يافت و اولين مهدكودك را ايجاد نمود. فروب معتقد بود كه انسان تقريبا پتانسيل‌هاي نامحدودي از خداوند گرفته‌است و آموزش مهدكودك را وسيله‌اي براي شروع روند تحقق چنين پتانسيل‌هايي در سنين پايين مي‌ديد. برنامه مهدكودك فروب توسط تعدادي از معلمان آموزش ديده در اروپا و آمريكا گسترش يافت. در حالي كه ايدآليسم آلماني و جنبه‌هاي مسيحي كه فروبل و ديگر مربيان پيش دبستاني از آن حمايت مي‌كردند در سيستم‌هاي آموزشي سكولار رايج نبود، با اين حال اصول پايه و اساسي به طور گسترده‌اي براي توسعه كودك، قابل درك و سودمند بودند. با همه اينها، آموزش پيش دبستاني يك امر انتخابي است و آموزش رسمي با ورود به دبستان آغاز مي‌شود.

فلسفه آموزش پيش دبستاني

 

آموزش اوليه كودكان (ECE)، يك رويكرد آموزش است كه آموزش‌هاي دوره كودكي از تولد تا شش سالگي را پوشش مي‌دهد. اين آموزش‌ها در چندين حوزه صورت مي‌گيرد:  

  • رشد جسمي: مربوط به رشد جسمي و توسعه بافت‌هاي بزرگ مانند پا و حركات كوچك مانند حركت انگشت براي كنترل بدن
  • ادراك و رشد حسي: نحوه عملكرد كودك با استفاده از حواس و توانايي پردازش اطلاعات بدست آمده
  • ارتباط و توسعه زبان: استفاده از محرك‌هاي ديداري و شنيداري به ويژه در استفاده از زبان و تبادل افكار و احساسات
  • رشد شناختي: مربوط به نحوه تفكر و عكس‌العمل فردي
  • رشد عاطفي: در مورد افزايش آگاهي كودكان و كنترل احساسات و چگونگي واكنش به اين احساسات در يك شرايط معين
  • توسعه اجتماعي: در ارتباط با هويت كودك، ارتباطش با ديگران و فهم جايگاهي در محيط اجتماعي

طيف گسترده‌اي از فلسفه‌هاي آموزشي در اين زمينه وجود دارد. برخي از متخصصان بيشتر به نظريه‌هاي مبتني بر كار رفتارگراياني چون اسكينر و واتسون پايبند هستند. برخي ديگر كارهاي ژان ژاك روسو و ماريا مونتسوري را رواج مي‌دهند. علاوه بر اين، تئوري‌هاي مرحله‌اي مانند نظريه فرويد و اريكسون نيز براي بررسي رشد اجتماعي و عاطفي  استفاده مي‌شود. بسياري از برنامه‌هاي آموزش معلمان در اين دوره، تركيبي از تئوري‌هايي است كه تحت تاثير رويكرد ساختارگراي پياژ و ويگوتسكي مي‌باشد.

محيط‌هاي متفاوت آموزش دوره پيش دبستاني

محيط‌هاي مختلف پيش دبستاني شامل آنهايي‌ست كه كاركرد اصلي آنها مراقبت از كودكان است مانند مركز مراقبت كودكان، و آنهايي كه هدف اصلي‌شان  آموزش است مانند مهدكودك. صرفنظر از اهداف آموزشي، كودكان در اين محيط‌ها مهارت‌هاي اجتماعي خود را توسعه مي‌دهند و با موقعيتي كه براي مدتي از خانواده جدا مي‌شوند و زماني را در كنار همسالان خود مي‌گذرانند، آشنا مي‌شوند. آموزش دوره پيش دبستاني نقش مهمي در آماده‌كردن كودك براي رفتن به مدرسه دارد.

مراقبت روزانه (Day care)

مراقبت روزانه از كودك در طول روز توسط شخصي غير از والدين يا سرپرست قانوني كودك صورت مي‌گيرد. مراقبت از كودك توسط مراكز مراقبت كودك يا پرستاراني كه در خانه خود از كودكان مراقبت مي‌كنند، انجام مي‌شود. اين كار شامل مراقبت‌هاي مداوم از كودك در زمان‌هاي خاصي مانند زمان‌هايي است كه والدين در محل كار خود حضور دارند. مراقبت از كودك مي‌تواند با آموزش و رشد كودك ساختار رسمي‌تري به خود بگيرد.

مهدكودك (Nursery School)

آن مهدكودك‌ها، مدرسه‌اي براي كودكان سه تا پنج سال هستند با معلمان واجد شرايط و متخصصان ديگر كه به جاي ارائه خدمات مراقبت از كودك، بازي‌هاي آموزشي را پيش مي‌برند و بر آنها نظارت مي‌كنند. در برخي از كشورها، هزينه‌هاي خدمات آموزشي اين دوره توسط خانواده‌ها پرداخت مي‌شود در حالي كه در برخي از كشورها، دولت هزينه اين خدمات را تامين مي‌كند.

مهدكودك (Kidergarten)

اين مهدكودك كه در زبان آلماني به معناي باغ كودكان است، نوعي آموزش براي كودكان خردسال است كه تحت عنوان گذر از خانه به شروع آموزش رسمي در مدرسه، ارائه مي‌شود. به كودكان آموزش داده مي‌شود مهارت‌هاي اصلي خود را از طريق بازي‌هاي خلاقانه و تعامل اجتماعي گسترش دهند. در اغلب كشورها، مهدكودك جزء آموزش اجباري محسوب نمي‌شود، هر چند در برخي ديگر اين مراكز ممكن است توسط دولت اداره شوند و در صورت رسيدن كودك به سني خاص، بايد در اين دوره حضور يابد.

مجوز تاسيس پيش دبستاني

معمولا سازمان بهزيستي با توجه به اهميت برخورد و نگهداري كودكان در مراكز نگهداري كودك، مرجع مناسبي نعين استاندارد و صدور مجوز تاسيس مهد كودك است. از طرفي با شروع جدي‌تر آموزش كودكان براي ورود به مقطع دبستان و يادگيري دروس ابتدايي، كسب مجوز تاسيس پيش دبستاني از وزارت آموزش و پروش امكان پذير است.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: پيش دبستاني،
موضوع:
[ ۲۱ شهريور ۱۳۹۸ ] [ ۰۱:۵۶:۲۵ ] [ حامد ] [ نظرات (0) ]

اقامت ارزان در هتلها (ايران هتل، هتل يار و...)

گره خوردن اينترنت و زندگي بشر با يكديگر تا كنون نتايج جالبي بر جاي گذاشته است! مهم ترين ميراث اينترنت براي هر كدام از ما، تسهيل شدن امور مختلف زندگيمان اعم از خريد، بررسي، دريافت اخبار، خدمات و... است و اين رنگ و بوي تازه اي به زندگي فردي و اجتماعي هر كدام از ما بخشيده است. يكي از ويژه ترين خدماتي كه در حال حاضر در بستر اينترنت مي توانيد دريافت كنيد، رزرو هتل يا هتل هايي در iran hotel ، هتل يار و ... است.

اينترنت و سايت هاي خدماتي در حوزه رزرو هتل امكان مقايسه، بررسي و انتخاب درست مبني بر سليقه و بودجه مان را فراهم كرده است. شما با مراجعه به سايت هاي مختلف براي رزرو هتل مي توانيد اتاق هاي مختلف را براي هر تاريخي كه تمايل داشته باشيد رزرو كنيد! اين نوع رزرو هتل به قدري تسهيل شده است كه كم كم به كلي جايگزين فرايند قديمي رزرو هتل مي شود.

كد تخفيف رزرو هتل يار ، ايران هتل و...

در حال حاضر نه تنها فرايند رزرو هتل تسهيل شده است بلكه خدمات با كيفيت با صرف هزينه كمتر براي كاربران مهيا گشته اند. شما با مراجعه به سايت هاي تخفيف مانند تخفيف هات مي توانيد با تخفيف هاي شگفت انگيز به رزرو هتل در هتل يار، ايران هتل و ...  بپردازيد. به عبارتي شما با ارائه بودجه كمتر مي توانيد از كيفيتي بيشتر و راضي كننده تر بهره مند شويد. براي مثال در تخفيف هات مي توانيد كد تخفيف هتل در تهران، هتل با تخفيف در اصفهان، هتل با تخفيف در كيش و هتل با تخفيف در مشهد را بيابيد.

دريافت كد تخفيف هتل براي رزرو هتلها با تخفيف يك راهكار مهيج براي افزايش لذت و هيجان سفر شما خواهد بود. شما با صرف هزينه كمتر مي توانيد اقامتي با كيفيت و لوكس را از اين طريق دريافت كنيد! اين دقيقا همان چيزي است كه باعث مي شود قشر گسترده تري از مردم سراغ سفر و گشت و گذار بيايند و با صرف هزينه كمتر لذت تعطيلات همراه با سفر را بچشند.
 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: رزرو هتل،
موضوع:
[ ۱۶ شهريور ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۲۱:۴۸ ] [ حامد ] [ نظرات (0) ]

موسيقي بي كلام كلاسيك Classical

موسيقي بي كلام همواره در كشورمان و كشور هاي بزرگ و متمدن يكي از محبوب ترين سبك ها است، البته كه برخي از موزيك ها در حال حاضر از گرايش هاي تلفيقي براي شكل دهي و استفاده از اين سبك موزيك بهره مي گيرند كه نتيجه نهايي خارج از صرفا موسيقي كلاسيك خواهد بود.

موسيقي كلاسيك

اين موزيك در آواز ايراني دسته بندي هاي گسترده اي خواهد داشت و بخشي از آن نيز تنها نوا، ملودي و يا همان موسيقي است كه با نام بي كلام در دنيا شناخته مي شود. موسيقي هاي بي كلام مي توانند بسيار آرامش بخش و جذاب باشند و اگر علاقه مند به اين سبك ها هستيد از بين آثار فاخر ايراني و حتي خارجي مي توانيد بي شمار آلبوم بيابيد.

موزيك هاي بي كلام كلاسيك گاه بر اساس ژانر ملودي و گاه بر اساس نوع ساز و ساختار به دسته بندي هاي مختلفي تقسيم مي شوند و اگر مي خواهيد در مورد آن ها بيشتر بدانيد بايد به طور خلاصه عرض كنيم كه ويالون، پيانو و... در آن ها استفاده مي شود.

شروع نواختن موسيقي بي كلام كلاسيك

البته كه شروع اين موسيقي به صورت بي كلام خارج از ايران و در اروپا شكل گرفت.

گفته مي شود كه از صده پانصد ميلادي در بين مردم ديده شد، بسياري از موزيسين ها شروع تركيب ژانر هاي موسيقي را در اين مقطع مي دانند كه در واقع به صورت ناخودآگاه و بدون اطلاع انجام شد.

در درجه اول بايد گفت كه اين موسيقي را مي توان مادر نت نويسي و ساختار سازي در آهنگسازي دانست. بسياري از مواردي كه در حال حاضر توسط نرم افزار هاي ساخت و ميكس موسيقي انجام مي شود در اين دوره زماني پيگيري شد.

البته كه مي توانيم هر كدام از اجزاي موسيقي بي كلام كلاسيك را نيز به ژانر هاي متنوع و متفاوت تقسيم كنيم، مثلا يكي از ملودي هاي بي نظير كه به صورت كلاسيك طراحي و نواخته مي شود قطعا رمانتيك خواهد بود كه در كشور هاي اسيايي و خاورميانه همواره جز پرطرفدار ترين ها است، Sample هاي زيادي نيز در موسيقي ايراني، يوناني، تركيه و ... بر اين اساس ثبت و ساخته شده است.

هيچ گاه نمي توان اين  موسيقي را دور از ديگر سبك ها دانست، چون در بيشتر آن ها به صورت ويژه اي از موزيك كلاسيك استفاده شده است.

فرم شناسي نهايي شروع كار در موسيقي كلاسيك بود.

  آشنايي با موزيك كلاسيك

آشنايي با موزيك Classical

اگر بخواهيم در مورد مشاهير اين موسيقي بيشتر بدانيم كه تاثير بسزايي در پيشرفت سبك داشتند مي توان به يوهان سباستين باخ، بتهوون، فردريك شوپن و در نهايت موتسارت اشاره كرد كه توانست به پيشرفت انواع سبك هاي موسيقي به صورت ويژه اي كمك كند.

از جمله آلبوم هاي محبوبي كه در سبك كلاسيك بي كلام راهي بازار شدند مي توان به: Best Piano Classic اشاره كرد كه توسط جمعي از ملودي نواز هاي برتر دنيا ساخته شد و در يك آلبوم و به صورت واحد توسط كمپاني ساخت در سال 2002 ميلادي منتشر شد و توانست موفقيت هاي عظيم كسب كند.

قطعا وقتي ملودي Beethoven – Fur Elise  را بشنويد خاطرات براي شما زنده خواهد شد، اين ملودي را مي توان محبوب ترين و بهترين گزينه براي شناسايي موسيقي كلاسيك معرفي كرد كه سبب مي شود شما به خوبي نواي نت هاي پيانو را احساس كنيد. فراموش نكنيد كه پيانو مي تواند يكي از بهترين ها براي شروع اين سبك از موسيقي و بخصوص به صورت كلاسيك باشد.

البته كلاسيك مطابق استاندارد هاي جهاني كه در آن از ساز هاي الكترونيك استفاده نمي شود، حتي گاهي از ميكس و مستر نيز بهره گرفته نمي شود تا ملودي درست مانند قرون گذشته ساخته شود.

  بهترين ملودي هاي موسيقي بي كلام كلاسيك

بهترين ملودي هاي موسيقي بي كلام خارجي

عده اي اين موسيقي را در واقع شروع كننده نوا هاي پاپ مي دانند كه در حال حاضر محبوب ترين سبك موزيك در دنيا است. اما ملودي هاي پاپ مي تواند با ديگر سبك ها مانند ترنس، هاوس، هيپ هاپ و... تركيب شود.

موسيقي كلاسيك زماني اصل خود را حفظ مي كند كه در آن از ساز ها و اركستر به صورت زنده استفاده شود و شما با روح خود نواختن تك تك نت ها را احساس كنيد.

در اين صورت سبك كلاسيك و آن هم بدون صوت خواننده مي تواند جذابيتي غيرقابل وصف داشته باشد كه تنها درمان روح خواهد شد.

ملودي جذاب ديگري با عنوان Mendelssohn – Songs Without Words Op. 62, “Spring Song” در بين آثار فاخر موسيقي كلاسيك شناخته مي شود كه شناسنامه ديگر سبك كلاسيك است و فرا تر از حسي خواهد بود كه شما از يك موزيك انتظار داريد.

در اين مورد نيز طبق روال چند سال اروپا و امريكا از پيانو استفاده شده است، به ندرت ديده مي شود كه ساز ها به صورت تركيب ناهماهنگ و يا پارادوكس در موسيقي بي كلام استفاده شوند و در اين مورد نيز شما كاملا مي توانيد اين تفاوت را حس كنيد.

دانلود موسيقي كلاسيك بتهوون و موتزارت

بتهوون و موتزارت مي توانند جز ايده آل ترين اشخاص براي براي آشنايي با اين سبك هستند كه نام آن ها سال ها در حوزه هاي مختلف ملودي سازي و موسيقي جهاني كلاسيك شناخته شد، ما نيز به شما عزيزان پيشنهاد مي كنيم كه حتما ملودي هاي موتزارت را بشنويد و اگر دوست داريد در ابتداي راه با موسيقي كلاسيك خارجي آشنا شويد، نامي بهتر از اين دو به هيچ عنوان در تاريخ تكرار نخواهد شد.

1756 در واقع براي دنيا شروع توليد موسيقي قدرتمندي بود كه هنوز هم شما براي شروع ملودي سازي با پيانو به آن ها نياز داريد.

در واقع جز دروس ابتدايي شما خواهند بود. او در اين سال به دنيا آمد و پس از مدتي توانست اولين ملودي هاي كلاسيك را به نام خود ثبت كند.

  دانلود موزيك هاي بي كلام كلاسيك

موسيقي كلاسيك

نواختن اين موسيقي ها نياز به بالاترين دقت و مهارت خواهد داشت و اگر ترجيح مي دهيد از شروع آن را فرا بگيريد بايد تمام تمركز خود را روي نواختن انواع ساز ها از جمله پيانو نخست به صورت تئوري و پس از آن نت خواني قرار دهيد.

همواره گلچيني از قطعات نواخته شده توسط باخ و موتزارت در رسانه هاي خارجي مورد استفاده قرار مي گيرد و نشان مي دهد كه اين ملودي ها به هيچ عنوان عمر نخواهد داشت و صرفا آهنگ هاي ابزاري، تاريخ مصرف دار نبوده و مي توانند حتي هنوز هم شروع سبك هاي جديد تر باشند.

اشتراوس يك اتريشي ديگر بود كه توانست ملودي سازي هاي كلاسيك را به صورت كاملا حرفه اي و البته بي كلام در قلب اروپا شروع كند، او حالا در دنيا براي توليد آثار فاخر و بي نظير شناخته مي شود و هر كسي كه با اين ژانر و سبك از موسيقي آشنا باشد، حتما آثار او را نيز شنيده و حتي مي نوازد.

نواختن اين آثار روانشناسي هاي جالبي داشته و شما را بهتر با انواع خط ملودي ها آشنا مي كند، حتي مي توانيد براي تقويت روحيه خود در زمان هاي خاص اين ملودي ها را دانلود كرده و گوش كنيد.

براي اطلاعات بيشتر و دانلود آثار موسيقي آرامش بخش و صد ها سبك ديگر از جمله موسيقي كلاسيك در دسته بندي ساز هاي مختلف همراه رسانه جاست موزيك باشيد:

https://just-music.ir


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: موسيقي بي كلام،
موضوع:
[ ۱۶ شهريور ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۱۹:۱۸ ] [ حامد ] [ نظرات (0) ]

سالن هاي زيبايي زيادي در سراسر كشور داير شده اند و در هر شهر و استان تعداد زيادي از آن ها را مي بينيد اما برخي همواره محبوب تر بوده و امكانات بهتري را در اختيار مشتريان قرار مي دهند. در واقع انتخاب يك سالن زيبايي مناسب نيازمند بررسي موارد خاص است و اگر اين كار به درستي انجام شود، شما در نهايت به عنوان مشتري اين سالن ها نتيجه بهتري دريافت مي كنيد.

بخش مهمي از اين مورد بررسي سليقه مشتريان است و همين طور تكنيك هايي كه كادر در تغيير ظاهر شما استفاده مي كنند، آن ها احتمالا براي آرايش عروس نمونه كار هايي را از خودشان در اختيارتان قرار مي دهند كه اگر اين موارد را بر اساس چهره خود بررسي كنيد كارتان به مراتب آسان تر است.

به ياد داشته باشيد كه آرايش مناسب نكات منفي چهره را حذف كرده و زيبايي هاي صورت را برجسته مي كند. به اين صورت مي توان انتظار داشت كه يك سالن زيبايي مناسب ترين امكانات را در اختيار شما قرار دهد.

سالن عروس خوب

تخصص در زيبايي و ميكاپ

كليدي ترين نكته در مورد يك سالن زيبايي خوب ميكاپ مناسب مطابق چهره، اندازه و فرم صورت است، در واقع تغييركوچكي در ابروي شما مي تواند تمامي معادلات را بر هم زند و اگر اين كار به خوبي انجام شود ظاهر شما چند برابر بهتر مي شود.

به ياد داشته باشيد كه ريسك در آرايش مي تواند خوب باشد اما اگر اين كار مكررا توسط كادر سالن آرايش انجام شود مي تواند گاه جبران ناپذير باشد.

عموما اولين گزينه براي يك سالن زيبايي خوب كه توسط خانم ها مورد بررسي قرار مي گيريد، فيلتر قيمت است، پس مناسب ترين قيمت در كنار خدمات عالي هميشه خواسته هر شخصي است. پس از گذراندن اين مرحله ظاهر يك سالن آرايش مي تواند ايده بعدي براي سنجش باشد.

نظافت يك سالن در اولويت هاي اصلي و همين طور استفاده از لوازم پاكسازي شده و يك بار مصرف مي تواند تضميني باشد بر سلامتي شما. در واقع گزينه بسيار مهم در سالن هاي زيبايي كه بايد در آن دقت كافي داشته باشيد، استفاده از ابزار آرايشي و بهداشتي ارجينال است.

همين طور انجام تمامي مواردي كه شما در سفارش و خواسته هاي خود ذكر كرده ايد در مدت زمان مناسب و به صورت حرفه اي از جمله ويژگي هاي ديگر يك سالن مناسب است.

 

ارائه تمامي خدمات زيبايي به صورت استاندارد

در سالن هاي زيبايي بسته به حيطه فعاليت و همين طور حرفه اي بودن و تخصص افراد و كادر، خدمات گوناگوني ارائه مي شود و هر چه اين خدمات بيشتر باشد قطعا سالن مي تواند فعاليت گسترده تري داشته باشد، مواردي چون ميكاپ عروس كه قطعا جز اولويت هاي اصلي به دليل هزينه براي افراد و سالن هاي زيبايي است.

در كنار اين موارد سالن هاي زيبايي اقدام به ارائه خدمات اكستنشن مي كنند كه البته اكستشن ها به دليل مصنوعي بودن و پيوند بايد كيفيت لازم را داشته و پس از مدت طولاني استفاده مشكلي رخ ندهد، در واقع به اين صورت كه اگر نياز به بلند كردن موي خود داريد قطعا بايد به اين گزينه در سالن هاي آرايش دقت كنيد.

حسن شهرت يك سالن زيبايي در رضايت مشتري، اصالت، استفاده از دستگاه ها و مواد با كيفيت و صد البته احترام است.

امروزه مواردي چون كاشت مژه، لمينت، گريم عروس و همين طور گريم هاي مهماني نيز گزينه هايي است كه در ليست خدمات سالن هاي زيبايي ديده مي شود. اما براي انتخاب بهتر بايد كيفيت آن ها را با يكديگر مقايسه كرده و مناسب ترين گزينه را برگزينيد.

 

خدمات پوست و مو عروس سالن هاي زيبايي

يك سالن عروس خوب، مي تواند تمامي خدمات را به صورت يكجا در اختيار شما قرار دهد، اما اين كه آيا كيفيت لازم ديده خواه شد مبحث اصلي است.

مثلا در زمينه شينيون و استايل دهي مو ها، بايد مطابق ظاهر انواع مو هاي باز و بسته روي چهره ها تست و بررسي شده باشد.

كوپ مو نيز بايد مطابق جديد ترين استاندارد ها و ژورنال هاي مد جهاني انجام شود و با چهره شما نيز به اندازه كافي سازگار باشد. بعلاوه اين كه دقت در كوتاه و يا اصلاح بافت و ترميم مو ها مي تواند به زيبايي شخص بيافزايد.

مرجع: farsiha.ir


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: سالن عروس خوب،
موضوع:
[ ۳ شهريور ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۲۹:۰۷ ] [ حامد ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
[#VoteTitle#]
[#VTITLE#]
     نتیجه

لینک های تبادلی
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 80
دیروز : 68
افراد آنلاین : 1
همه : 15573
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

خرید فالوور و لایک

لینک ساز ، سامانه خرید و فروش بک لینک و رپورتاژ آگهی

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد / سایت تفریحی / ربات تلرسام / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ / قیمت یاب / قیمت تلویزیونخرید از بانه / قیمت گوشی سامسونگقیمت گوشی آیفون / انجام پروژه متلب / چگونه جذب خود کنیم / قالیشویی در رشت / انجام پروژه های متلب /سایت ایرونی / عکاسی صنعتی / بازی اندروید / آموزش فتوشاپ / telegram channel subscribers / چت روم / خدمات گرافیک فیلابی / دستگاه حضور و غیاب / باران چت / سایت پیش بینی و شرط بندی فوتبالترفند بازی انفجار